Thursday, May 26, 2005

Merenung keutamaan al-Quran

FIRMAN Allah bermaksud: “Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang yang berserah diri." (Surah an-Nahl, ayat 89).

Firman Allah bermaksud: “Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya daripada Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang yang mengikuti keredaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu daripada gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Surah al-Ma'idah, ayat 15-16).

Firman Allah bermaksud: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran daripada Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." (Surah Yunus, ayat 57).

Sabda Nabi Muhammad SAW bermaksud: “Bacalah al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya." (Hadis riwayat Muslim daripada Abu Umamah).

Daripada Uthman Affan, katanya, Rasulullah bersabda bermaksud: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya." (Hadis al-Bukhari)

Nabi Muhammad SAW bersabda bermaksud: “Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf." (Hadis riwayat at-Tirmizi)

No comments: