Saturday, June 18, 2005

Kaji hala tuju dasar kontraktor kelas F

Oleh MASTURA JAAFAR

KONTRAKTOR kelas F ialah kontraktor awam yang akan menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan atau pembaikan kecil melibatkan projek berharga kurang daripada RM200,000.

Secara amnya, projek ini mudah dilaksanakan kerana tidak memerlukan ramai pekerja, kemahiran tertentu selain bahan binaan yang mudah dan murah serta modal yang kecil.

Masa pembinaan atau tempoh siap kerja pula singkat di mana ia tidak melebihi setahun.

Berbanding dengan kelas lain, banyak isu yang timbul membabitkan kontraktor kelas F.

Dasarnya, kontraktor kelas F diwujudkan khusus untuk kaum bumiputera memulakan perniagaan dalam bidang kontrak.

Mereka diberikan bantuan kewangan, nasihat dan tunjuk ajar sebagai batu loncatan membolehkan mereka meningkat ke kelas yang lebih besar.

Keperluan khusus untuk mendapatkan lesen kelas F ialah syarikat perlu berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Sejak pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), pelbagai usaha telah dipergiatkan untuk meningkatkan penyertaan kaum bumiputera dalam bidang perniagaan.

Ini dapat dilihat dengan kewujudan agensi-agensi kerajaan seperti Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA), Mara, dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN).

Hasilnya bilangan usahawan bumiputera dalam bidang pembinaan telah menunjukkan peningkatan yang menggalakkan iaitu daripada 2,049 (1972) menjadi 46,789 (31 Mei 2005).

Daripada jumlah tersebut, sejumlah 35,396 atau 76 peratu adalah kontraktor kelas F

Walaupun DEB telah gagal mencapai matlamat yang ditetapkan, dasar-dasar untuk membantu usahawan bumiputera masih lagi diteruskan dalam Dasar Pembangunan Nasional (DPN).

Berlakunya perubahan politik Malaysia memperlihatkan kontraktor kelas F tidak lagi diberikan sebarang keistimewaan berbanding sebelumnya.

Sebaliknya ada ura-ura untuk mengurangkan bilangan kontraktor kelas F yang sehingga hari ini telah mencapai angka 40,000.

Adalah baik sekiranya dilihat faktor yang menggalakkan penubuhan dan penerusan firma kontraktor kelas F.

Daripada segi ekonomi, jumlah kerja dalam industri pembinaan amat penting untuk meningkatkan pertumbuhan industri-industri lain memandangkan ia mempunyai rangkaian dengan lebih 50 sektor dalam industri lain.

Permintaan

Oleh itu, peranan kerajaan dan sektor swasta dalam mencetuskan permintaan untuk industri pembinaan amat penting bagi memastikan kesinambungan pertumbuhan dalam industri ini serta industri-industri lain.

Salah satu cara ialah memastikan wujudnya permintaan untuk kontraktor kelas F di mana jumlah kontrak yang kecil iaitu sehingga RM200,000 dapat diagihkan kepada ramai kontraktor.

Daripada segi kontrak, pemberian projek bersaiz kecil lebih mudah dan cepat untuk dilaksanakan kerana ia tidak memerlukan spesifikasi yang terperinci.

Daripada tahun 1996 hingga 2003, terdapat pertumbuhan dalam bilangan penubuhan firma kontraktor kelas F kecuali pada tahun 1998.

Perangkaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mendedahkan, pada tahun 1996, bilangan firma kontraktor kelas F adalah sebanyak 896, 1,225 (1997), 1,209(1998), 1,415 (1999), 2,070 (2000), 2,837 (2001), 6,521 (2002) dan 8,154 (2003).

Pertambahan yang ketara berlaku pada tahun 2002.

Ini adalah kerana pada tahun 2000, kerajaan telah melancarkan projek pre emptive iaitu satu peruntukan berjumlah RM3 juta untuk satu kawasan Parlimen yang dilaksanakan selepas pengumuman Bajet Negara.

Peruntukan ini mestilah diagihkan kepada kontraktor kelas F sahaja dan dibelanjakan dalam tahun 2000 juga.

Selepas tahun 2000, peruntukan yang sama disediakan oleh kerajaan setiap tahun untuk kontraktor kelas F.

Kesannya, terdapat pertambahan yang ketara dalam bilangan kontraktor kelas F pada tahun berikutnya.

Peratus pertambahan paling ketara berlaku pada tahun 2002, berikutan dengan peruntukan yang besar oleh pihak kerajaan pada tahun 2000.

Manakala peratus penurunan pendaftaran yang ketara berlaku pada tahun 1998 disebabkan oleh kegawatan ekonomi pada tahun 1997.

Seperti yang dijelaskan, bilangan firma kontraktor kelas F makin bertambah dari hari ke sehari.

Penubuhan firma yang sebegini banyak tanpa dikawal akan menimbulkan masalah kepada kerajaan.

Antaranya, kerajaan terpaksa memikirkan subsidi projek yang perlu diberikan kepada mereka.

Malahan, ada juga kontraktor kelas F yang ditubuhkan hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu, di mana ini akan mempengaruhi persaingan yang tidak sihat dalam industri pembinaan.

Sesuatu yang pasti, kita sendiri tertanya-tanya apakah pencapaian usahawan binaan bumiputera kelas F sehingga hari ini?

Apa yang dapat disarankan di sini ialah peranan PKK perlu dinilaikan semula bagi membantu menjayakan DEB.

PKK adalah unit agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan yang berfungsi membantu kontraktor bumiputera dalam segala urusan berkaitan dengan pendaftaran, pengiktirafan, latihan dan bimbingan.

Objektifnya ialah melahir dan membangunkan kontraktor binaan yang berkualiti dan berdaya saing.

Walaupun PKK dan Bahagian Pembangunan Usahawan telah dan sedang memberikan bimbingan dan latihan kepada kontraktor-kontraktor, sejauh mana keberkesanannya itu perlu dilihat semula terutama dalam konteks membangunkan kontraktor kelas F ke arah usahawan tulen.

Di bawah sistem pendaftaran PKK, setiap firma pembinaan akan diberikan lesen bagi tempoh dua tahun dan mereka terpaksa memperbaharui pendaftaran bagi setiap dua tahun.

Bagi pembaharuan pendaftaran, setiap PKK negeri akan membuat lawatan bagi menyemak kedudukan pejabat, akaun, fail projek, bilangan kakitangan dan sebagainya.

Dengan pemeriksaan yang teliti, pihak PKK dapat mengenal pasti firma-firma yang sebenarnya melaksanakan projek atau firma-firma yang menjualkan lesen kepada pihak lain.

Peluang

PKK juga boleh memastikan pemberian lesen hanya kepada yang layak sahaja iaitu mereka yang betul-betul usahawan tulen dalam industri pembinaan.

Mungkin cara ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan kontraktor bumiputera, tetapi ia merupakan salah satu cara untuk menolong golongan berkenaan yang benar-benar layak berada dalam industri.

Dengan cara ini, jumlah kontraktor kelas F akan dikurangkan secara berperingkat kepada bilangan yang bersesuaian.

Selebihnya, pihak PKK dan Bahagian Usahawan Bumiputera kemudian dapat mengawasi kontraktor yang benar-benar layak untuk dibimbing menjadi kontraktor berwibawa.

Sehingga hari ini, kontraktor kelas F hanya diberikan peruntukan projek tanpa panduan yang sewajarnya.

Dalam jangka masa panjang, ini sebenarnya akan merugikan golongan bumiputera di mana pada masa sama, kaum-kaum lain telah berjaya meneroka pelbagai bidang yang baru.

Apabila mereka ini telah berjaya sebagai usahawan dalam sektor pembinaan dan dengan kemampuan kewangan, latihan, pengetahuan dan pengalaman yang ada, mereka sepatutnya cuba mempelbagaikan sumber pendapatan dengan menceburi bidang lain yang lebih berpotensi.

Antaranya francais, pertanian, penternakan dan lain-lain.

Dengan rangkaian hubungan yang ada dalam bidang perniagaan, mereka lebih senang mencari peluang untuk menceburi bidang perniagaan lain yang lebih menguntungkan dan tidak semata-mata bergantung kepada permintaan kerja dalam industri pembinaan yang tidak menentu.

Sementara itu, kini tiba masanya satu kajian menyeluruh dilakukan ke atas firma kontraktor kelas F supaya masalah dan halangan sebenar ke arah mewujudkan usahawan bumiputera tulen dapat dikenal pasti untuk dibuat penambahbaikan terhadap sistem sedia ada.

- MASTURA JAAFAR ialah pensyarah di Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan, Universiti Sains Malaysia (USM).


Utusan Malaysia: 17/6/2005

No comments: